Om overlast te verminderen en echte vluchtelingen te blijven beschermen, is meer grip op migratie nodig. 

We staan open voor talenten en arbeidskrachten die onze economie versterken. Voor asielzoekers is opvang in de regio van herkomst het uitgangspunt. In Nederland vangen we alleen échte vluchtelingen op, in aantallen die te behappen zijn. We zijn streng voor asielzoekers die geen bescherming nodig hebben en veilig kunnen terugkeren.

Asielstroom

Sinds de zomer van 2021 ligt de asielinstroom op het niveau van bijna 50.000 per jaar. Terwijl we weten dat de IND maximaal 35.000 asielaanvragen kan verwerken. Dat betekent dat asielzoekers steeds langer moeten wachten, en langer een bed bezet houden. Er is niet genoeg huisvesting beschikbaar. Met deze aantallen lukt het gemeenten niet om aan de taak te voldoen. Enerzijds moeten zij steeds meer statushouders van huisvesting of opvang voorzien, maar worden ze op allerlei manieren beperkt om te bouwen. Dat gaat niet, al helemaal niet met óók nog een woningtekort. Zolang de instroom niet omlaag wordt gebracht, lossen we de problemen niet op. Dan blijft de kraan open staan, en is het enige verschil dat we straks in de hele badkamer dweilen.

Daarom is het van fundamenteel belang dat we de asielinstroom omlaag brengen.

 

Bekijk de agenda voor alle events