Ik wil helpen om Nederland sterk uit deze crisis te laten komen, met het hoofd koel en een warm hart

Opgegroeid onder de rook van de Efteling en na studies in binnen- en buitenland ben ik weer terug in het mooie Oisterwijk. Als kind uit een typisch ondernemersgezin, ken ik de gevolgen van een economische crisis. Graag wil ik mensen laten zien dat je nooit te oud bent om te leren en je dromen moet waarmaken. Dat je ook op latere leeftijd nog een opleiding kunt volgen, of helemaal iets nieuws kunt ondernemen.

Ook bij buitenlandse oorlog moeten we ons inzetten voor onze eigen belangen, terwijl we steun bieden aan hen die het nodig hebben.

landsgrenzen mogen ondernemers niet belemmeren in hun groei. Daar komt mijn ervaring in Engeland en Amerika mooi bij van pas. Ik wil me inzetten voor onze internationale belangen en straks als Tweede Kamerlid zorgen dat we samen sterker verder kunnen.

Ik wil dat Brabant kan groeien en een fijne plek blijft om te wonen.

Ik ben opgegroeid in Kaatsheuvel, heb in Tilburg gestudeerd en woon nu in Oisterwijk. Na enkele jaren in de randstad en het buitenland te hebben gewerkt, zijn mijn vriendin en ik weer terug in Brabant. Dit is ons thuis, met ons dochtertje, dichtbij onze families in de regio’s Tilburg en Den Bosch. Ik vind het belangrijk dat Brabant een fijne plek blijft om te wonen, en tegelijkertijd economisch kan groeien. Met zoveel kennis, ondernemerschap en een open blik liggen er voor Brabant enorme kansen. Vanuit de Tweede Kamer wil ik mij ervoor inzetten dat we deze kansen in Brabant benutten.

 

 

Voor onze banen en veiligheid moeten we opkomen voor onze belangen in het buitenland.

Iedere baan telt, zeker nu. Onze ondernemers moeten kunnen groeien, ook in het buitenland. Daarom wil ik handel stimuleren. Tegelijk laten crises als corona en de Russische invasie zien dat we minder afhankelijk moeten worden van landen als China. Nederland moet samenwerken in Europa om oneerlijke concurrentie aan te pakken en belangrijke producten meer zelf te maken.

Om overlast te verminderen en echte vluchtelingen te blijven beschermen, is meer grip op migratie nodig.

We staan open voor talenten en arbeidskrachten die onze economie versterken. Voor asielzoekers is opvang in de regio van herkomst het uitgangspunt. In Nederland vangen we alleen échte vluchtelingen op, in aantallen die te behappen zijn. We zijn streng voor asielzoekers die geen bescherming nodig hebben, en veilig kunnen terugkeren.