Voor onze banen en veiligheid moeten we opkomen voor onze belangen in het buitenland.

Iedere baan telt, zeker nu. Onze ondernemers moeten kunnen groeien, ook in het buitenland. Daarom wil ik handel stimuleren. Tegelijk laten crises als corona en de Russische invasie zien dat we minder afhankelijk moeten worden van landen als China. Nederland moet samenwerken in Europa om oneerlijke concurrentie aan te pakken en belangrijke producten meer zelf te maken.

 

Internationale samenwerking

Als EU hebben we een sterk netwerk waarin we elkaar steunen. Met een o.a. economische, ecologische, en humanitaire samenwerking wordt er elke dag gewerkt aan een beter Europa voor haar burgers. Ondernemers in Nederland kunnen zonder hinder handel drijven met Oostenrijk, en Nederlandse burgers kunnen zonder probleem een pakketje bestellen uit Italië. Ook voor onze veiligheid treden we collectief op; de NAVO maakt zich sterk voor de defensie van onze democratische rechtstaten. Dit is niet alleen relevant in tijden van oorlog, maar ook daarbuiten, om oorlog te weren.

China

China treed steeds meer naar voren op het internationale politieke toneel; buiten de al lang bestaande afhankelijkheid van Chinese productiecapaciteiten, investeert het ondemocratische regime van Xi hevig in ontwikkelende landen. In eerste instantie lijkt dit positief, maar de realiteit ligt helaas anders. China koopt als het ware invloed in; door de toenemende afhankelijkheid van de Chinese staat, worden ontwikkelende staten steeds kwetsbaarder voor corrupte en ondemocratische praktijken. We moeten de Chinese draak niet onderschatten.

Rusland

Ook is de toenemende geopolitieke dreiging van Rusland niet te ontkennen. 24 Februari 2022 is hiervan bevestiging; de Russische invasie van Oekraïne is een aanslag op de internationale rechtsorde, maar bovenal ook een moordende misdaad. buitenom de meer dan 200.000 gewonden die de oorlog heeft veroorzaakt, hebben miljoenen mensen hun huis en thuis moeten verlaten. We moeten hard optreden tegen de agressie van Rusland, totdat Oekraïne weer veilig is.

Bekijk de agenda voor alle events